خانه / اشعار کودکانه / اشعار 14 معصوم

اشعار 14 معصوم

شعر زیبای کودکانه در وصف امام زمان (عج)

شعر کودکانه امام زمان عمو هادی

مادرم می گویدیک نفر در راه استاز صدای پایشدل من آگاه استوقتی او می آیدقاصدک می خنددراه های غم رابر همه می بنددابرها می باردچشمه ها می جوشدهر درختی در باغرخت نو می پوشدمادرم می گویدروی ماهش زیباستگر چه از او دوریماو همیشه با ماست

ادامه مطلب »

شعر کودکانه؛ خوشحال و شاد و خندانم، قدر مولا رو میدانم

خوشحال و شاد و خندانم، قدر مولا رو میدانم خنده کنم من دست بزنم من، یا علی گویم شادانم تا جان در بدنم دارم، مهرت را به دلم دارم ای علی جانم تا تو رو دارم، غصه ندارم خندانم دیشب خواب تو را دیدم، با لبخند تو خندیدم شادی کنم …

ادامه مطلب »

شعر کودکانه؛ میلاد امام جواد علیه السلام

امام نهم ما فرزند مولا رضاست امام جواد، معدن جود و صفاست مثل همه امامان با علم وبا سواد است با حیوونا مهربون و جوان ترین امام آخ که چه خوب و مهربونه آقا دوستش داریم دوستش داریم یه دنیا

ادامه مطلب »

شعرکودکانه شهادت امام هادی علیه السلام

امامِ علی نام، هادی لقب که ظاهر از او گشت فضل و ادب فرو مرد بدعت به ایام او بر افروخت دانش ز انوار او از او نور ایمان فروزنده شد ز او سنت مصطفی زنده شد سپهر شرف را رخش آفتاب دلش واقفِ سر ام الکتاب به تاج امانت …

ادامه مطلب »

شعر کودکانه؛ حضرت زهرا سلام الله علیها

بشارتی ست توقرآن ازخدای مهربان هدیه شده به رسول یه دختر باایمان این دختر مرضیه مومنه وزکیه بالاتر از هرچه هست فرشته و حوریه گرامی و باارزش پاک و به دور از گناه باعفت وباحیا دوست ورفیق خدا نام قشنگش شده فاطمه بنت رسول برتره از هرزنی مبارکه این بتول …

ادامه مطلب »

شعر کودکانه؛ مادرم می گوید یک نفر در راه است

مادرم می گوید یک نفر در راه است از صدای پایش دل من آگاه است وقتی او می آید قاصدک می خندد راه های غم را بر همه می بندد ابرها می بارد چشمه ها می جوشد هر درختی در باغ رخت نو می پوشد مادرم می گوید روی ماهش …

ادامه مطلب »

شعر کودکانه آقای خوبم

آقای خوبم ای مهربونم دوستت دارم من تا پای جونم   عشق منی تو روح منی تو جان منی تو بت شکنی تو   کی میشه آقا تو را ببینم به دستت آقا کامل شه دینم   قول میدم آقا نماز بخونم دوست داری آقا اینو میدونم   قول میدم …

ادامه مطلب »