خانه / بازی / بازی گروهی نمازی

بازی گروهی نمازی

بازی های نمازی

تعداد نفرات ۵تا ۸ نفر

رده سنی : کودک و نوجوان

به سه روش قابل اجرا است.

روش اول:

مربی ۵تا ۸ نفر از شرکت کنندگان در نماز را برای مسابقه انتخاب می کند و در کنار هم رو به مربی می ایستند مربی وقتی گفت قنوت دست ها را مقابل صورت می گیرند وقتی گفت تکبیره الاحرام دست ها را مقابل گوش قرار بدهند وقتی گفت رکوع دست ها روی ران پا قرار بدهند و اگر شخصی اشتباه انجام داد از رده ی مسابقه خارج می شود .

در این مسابقه سرعت عمل نوجوان حرف اول را می زند اما برای جذابیت و هیجان بیشتر بازی بهتر است مربی هم، همراه شرکت کنندگان انجام دهد البته برای به اشتباه انداختن آنها مربی برخی از حرکات را اشتباه انجام دهد. این مسابقه ادامه پیدا می کند تا نفر برتر انتخاب شود.

روش دوم:

بعد از مشخص شدن شرکت کنندگان، مربی یکی از افعال نماز را می گوید و بلافاصله شرکت کننده باید کار بعدی را بگوید چه مستحب و چه واجب به عنوان مثال اگر مربی گفت تکبیره الاحرام شرکت کننده سوره حمد را بخواند، و اگر گفت قنوت شرکت کننده رکوع را انجام دهد

روش سوم:

بعد از مشخص شدن شرکت کنندگان، مربی یکی از افعال نماز را می گوید و بلافاصله شرکت کننده باید کار قبلی را بگوید یا انجام دهد چه مستحب و چه واجب به عنوان مثال اگر مربی گفت قنوت شرکت کننده سوره را بخواند، و اگر گفت سجده شرکت کننده رکوع را انجام دهد.

تذکر چند نکته:

مربی می تواند هر سه روش را در یک مسابقه به صورت سه مرحله ای اجرا کند
در برنامه هایی که نامحرم حضور دارد اگر شرکت کننده دختر خانم ها هستند برای افعال حرکتی مثل رکوع و سجده جایگزین قرار بدهند به عنوان مثال برای سجده دست راست روی پیشانی قرار دهد و برای رکوع سر را به پایین بیاورد.
مربی می تواند در پایان مسابقه حدیث، مساله شرعی و یا داستانی در رابطه با این افعال را برای حاضران بیان کند.

درباره amoo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.